Klachtenprocedure

Bij Vloerisolatie Brabant hechten we grote waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens zijn gegaan, dan staan we klaar om dit zo snel en adequaat mogelijk op te lossen. Hieronder vindt u onze klachtenprocedure.

Indienen van een klacht

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening of een aspect van het uitgevoerde werk, vragen wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. U kunt uw klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@vloerisolatie-brabant.nl. Vermeld hierbij alstublieft duidelijk:

Uw naam en contactgegevens.

Een omschrijving van de klacht, inclusief relevante details.
Indien mogelijk, voeg foto’s of andere relevante documentatie toe.

Bevestiging ontvangst klacht

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging per e-mail. Hierin staat vermeld wie uw klacht in behandeling neemt en hoe u deze persoon kunt bereiken. We streven ernaar om deze bevestiging binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht te verzenden.

Behandeling van de klacht

Ons team zal de ingediende klacht zorgvuldig onderzoeken en streven naar een passende oplossing. Hierbij houden we u op de hoogte van de voortgang. We streven ernaar om uw klacht binnen 14 dagen af te handelen. Mocht het onderzoek meer tijd in beslag nemen, dan zullen we u hier tijdig over informeren.

Feedback na afhandeling

Na afhandeling van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke reactie per e-mail. Hierin informeren wij u over de genomen maatregelen en/of oplossingen. Indien gewenst, kunt u contact met ons opnemen om de afhandeling van uw klacht te bespreken.

Externe geschillencommissie

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, heeft u de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een externe geschillencommissie.

We streven ernaar om klachten altijd in goed overleg en naar tevredenheid op te lossen. Uw feedback is voor ons waardevol en draagt bij aan de verbetering van onze dienstverlening.

Met vriendelijke groet,

Rémon Thomassen

info@vloerisolatie-brabant.nl